Az új hallgatottságmérés részletei

Ne maradj le a legfrissebb rádiós hírekről, kérj értesítést a harang ikonra kattintva!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közzétette a januárban induló kibővített rádiós közönségmérés részleteit. A hatóság ezzel kapcsolatos közleményét szó szerint közöljük.

A hazai rádiószektorban a következő három évre egységes és átlátható mérési módszertan alapján elkezdődnek a rádiós hallgatottsági mérések és kutatások a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerdán lezárt közbeszerzési pályázata eredményeként.

A rádiós piac szereplőivel lefolytatott több fordulós szakmai egyeztetésen kialakított egységes módszertan szerint, hazánkban ezentúl országos, budapesti és lokális szinteken a rádiók hallgatottságmérését két mérési komponensre bontva fogja elvégezni az M-Meter Kutató és Elemző Kft. és a Kantar Hoffmann Kft. Konzorciuma, miután az NMHH által kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban elnyerte a mérés lehetőségét.

Az első mérési komponensbe az országos, a budapesti és a megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban működő, továbbá a 100 ezer főnél népesebb vételkörzettel rendelkező hálózatos rádiók (összesen 31 darab) tartoznak. Ezen csoportba tartozó rádiók esetében folyamatosan vagy havi egy (napló) vagy két (DAR, bővebben lásd később) hét leforgása alatt kell a mérést biztosítani úgy, hogy az országos és a budapesti rádiók esetében havonta, míg a megyeszékhelyek, megyei jogú városok, valamint a 100 ezer főnél népesebb hálózatos vételkörzetek vonatkozásában negyedévente szükséges adatokat szolgáltatni.

Az első komponens esetében az alkalmazandó módszertan a telefonos megkérdezés (DAR) lesz ez év végéig, viszont 2018. január 1-től naplós módszertanra kell áttérni úgy, hogy az átállás előtt legalább egy hónapig párhuzamos (DAR és naplós) mérést használnak.

A második mérési komponensbe azon rádiók kerülnek, amelyek nem tartoznak az elsőbe. A második mérési komponens esetében félévente kell a kutatást elvégezni DAR módszerrel. Ebbe 25 település, illetve azok rádiós vételkörzetei tartoznak. Mindkét esetben a vételkörzeteket a rádiók és a hatóság közösen határozzák meg.

A mérési komponensek szerinti csoportosítást az alábbi táblázat foglalja össze. (A táblázat tartalmát a rádiókkal egyeztetve az NMHH aktualizálja a kutatás megkezdésétől fogva negyedévi rendszerességgel.)

Az új hallgatottságmérés részletei

Az első mérési komponenst felölelő közönségmérés során törekedni kell arra, hogy az országban működő legalább 120 rádió bekerüljön a mérésbe úgy, hogy az adatbázisban önállóan is értékelni lehessen az országos, illetve budapesti, valamint a 100 ezer főnél nagyobb vételkörzetű hálózatos és a megyeszékhelyeken, megyei jogú városok vételkörzetében működő rádiókat.

A DAR mérés: a mérés – 2017. december 31-ig – a telefonos „tegnap” (Day After Recall, DAR) módszeren alapul. Ennek lényege, hogy a lekérdezés során felidézik az interjúalany előző napi tevékenységeit, és ennek kapcsán rögzítik a rádióhallgatásokat az egyes tevékenységek közben. A rádióhallgatási adatokat negyedórás bontásban (slots) kell felvenni és rögzíteni. A hallgatott csatornák azonosításában támogatott módon kell eljárni (rákérdezni a mérésben szereplő rádiókra) úgy, hogy a sorrendhatást alkalmasan választott kérdezéstechnikai megoldásokkal (randomizáció vagy rotáció) ki kell küszöbölni. Arra is lehetőséget kell teremteni, hogy a megkérdezett olyan rádiót is mondjon, ami eredendően nem szerepel a kérdezési listán. Országos szinten havonta legalább 4900 interjú készül majd a 15 évnél idősebb korosztály körében.

A naplós módszer

Legkésőbb 2018. január 1-től naplós panel módszertannal folytatódik a kutatás. A hallgatottság mérésénél maguk a megkérdezettek deklarálják magukat egy adott rádió hallgatójának. A naplónak a naplót kitöltő lakóhelyén fogható rádiókat előre nyomtatottan (online napló esetén a felkínált adók között kötelezően megjelenően) kell tartalmaznia. A sorrendhatás kiküszöbölése érdekében rotálást kell alkalmazni. Lehetőséget kell ugyanakkor teremteni arra is, hogy a kitöltő olyan rádiót is megnevezhessen, amely nem szerepel a naplóban előre feltüntetve. A naplót a résztvevők egy hétig vezetik. A rádióhallgatást 15 perces sávokban kell rögzíteni 5 perces pontossággal.

A naplós panelmérés az első mérési komponens „A” és „B” csoportjába tartozó rádiókra terjed ki. Évente négy mérési hullám fog megvalósulni, azaz negyedévente egy. A naplós mérést a mérési időszakban és a megkérdezetteket arányosan szétosztva 3×7 egybefüggő napon, azaz minden hónap meghatározott egy hetében végzik.

Az egyes adatfelvételi hullámba Budapesten legalább 2000 érvényes, megyeszékhelyen, megyei jogú városban és a 100 ezer főt meghaladó hálózatok esetében: 31 × legalább 500 db = 15 500 db; míg az országos mintába vidéken (nem Budapest és nem megyei jogú város): legalább 4 000 db adatfelvételre kerül sor.

Mérési eredmények, a rádiós mutatók elérhetősége

A hatóság a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a hallgatottságmérés periodicitásához igazodóan havonta, negyedévente és félévente a felmérés alapadatairól, eredményeiről összefoglalókat készít és tesz közzé az nmhh.hu honlapon, a Kutatások menüpontjában, összefoglaló tanulmány formájában, amelyet táblázatok és grafikonok egészítenek ki, s ezek bárki számára ingyen elérhetők lesznek. A felmérések részletes eredményei a hatóság elektronikus felületein elérhetők lesznek mind a hazai rádiós médiaszolgáltatók számára, mind pedig azon felhasználóknak, akiknek legalább egy, az NMHH-nál nyilvántartásba vett médiaszolgáltatóval hatályban lévő médiaügynökségi vagy médiaértékesítési (ún. Sales House) szerződése van (egyéb felhasználó). Fontos megjegyezni, hogy az adatszolgáltatás két főbb ügyfélkörre oszlik majd.

1) A nyílt adatszolgáltatás azokat a rádiós médiaszolgáltatókat és az általuk jelölt egyéb felhasználókat tartalmazza, akik hozzájárulnak adataik rádiós médiaszolgáltatók és egyéb jogosult felhasználók előtti publikálásához. A rádiós médiaszolgáltatók a saját adataikon felül a mért rádiók adataihoz akkor férhetnek hozzá, ha nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak saját adataik átadásához a többi rádiós médiaszolgáltató és egyéb felhasználó számára. Ilyen nyilatkozat hiányában a rádiós médiaszolgáltató kizárólag a saját adatainak megismerésére jogosult.

2) A zárt adatszolgáltatás azokat a rádiós médiaszolgáltatókat foglalja csoportba, amelyek a fenti közléshez nem járultak hozzá. Ezek a rádiós médiaszolgáltatók, illetve az általuk megbízott egyéb felhasználók csak saját, illetve a megbízó működésére vonatkozó adatok megismerésére jogosultak.

Ügyfélszolgálat

Az NMHH a kutatás sikerességéért egy telefonos és online ügyfélszolgálatot is működtet majd munkanapokon 9 és 17 óra között, amely a mért rádiós médiaszolgáltatók és az egyéb felhasználók rendelkezésére áll: a szoftver használatával kapcsolatos támogatást nyújt és megválaszolja az esetleges módszertani, technikai, valamint a hallgatottsági eredmények értelmezéséhez kapcsolódó kérdéseket.


Hír forrása: RADIOSITE.HU

MyOnlineRadio.hu - Publikálás ideje:

Komment doboz