Jogtiszta online rádió működtetése

Míg az FM vagy AM frekvenciával rendelkező rádióállomásoknak számtalan feltételnek meg kell felelniük a műsorstruktúrájukat és a sugárzott zenéket illetően, addig egy online rádió mentes ezen szabályozások alól, azonban nem mentes a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felé való bejelentési kötelezettségtől, illetve a zenei tartalom miatt a EJI Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület és MAHASZ Magyar Hangfelvételkiadók Szövetségének Közös Jogkezelő Egyesületével, és az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel való szerződéskötési, valamint a feléjük való jogdíjfizetési és adatszolgáltatási kötelezettségektől.

Az online rádió működtetése egy olyan médiaszolgáltatás, amelyet Magyarországon, a jogszabályok alapján csak úgy lehet végezni, ha az be van jelentve, illetve engedéllyel rendelkezik. A tevékenység folytatása az NMHH felé való bejelentési kötelezettség, és engedély megszerzése nélkül jogi következményekkel jár. Ugyanez igaz a MAHASZ-EJI felé való szerződéskötési kötelezettségre, a lejátszási listák feltöltésére, az adatszolgáltatásra, és a MAHASZ-EJI által képviselt jogtulajdonosokat megillető, a MAHASZ-EJI által kiszámlázott jogdíj megfizetésére, illetve az ARTISJUS felé való bejelentési kötelezettségre, adatszolgáltatásra, és az ARTISJUS által kiszámlázott, az ARTISJUS által képviselt jogtulajdonosokat megillető jogdíj megfizetésére.

Az online rádió indulását megelőzően legkésőbb 45 nappal kell a rádiót az NMHH felé bejelenteni, a hatóság weboldaláról letölthető „Adatlap internetes lineáris médiaszolgáltatás bejelentésére” adatbejelentő nyomtatvány kitöltésével és elküldésével. Ennek a bejelentésnek 2021-ben egy egyszeri 3000 Ft-os díja van, aminek rendezési módját és idejét az adatbejelentő nyomtatvány tartalmazza, amit mindenképp el kell olvasni a beküldés előtt, hiszen a díj befizetése meg kell hogy előzze a kérelem elküldését.

Az online rádió köteles jogdíjat fizetni az abban játszott dalok, és a rádió bevételei után. Ezt a MAHASZ-EJI és az ARTISJUS felé kell megfizetni.

A MAHASZ weboldalán a „Rádiót / TV-t üzemeltetőknek” aloldal 2. pontban megjelölt e-mail címre, és tartalommal kell a MAHASZ-EJI-vel való szerződéskötéshez elektronikus levelet küldeni. Emellett regisztrálni kell az 1. pontban megjelölt www.playlist.hu weboldalon a rádiót, miután a rádió lejátszási listáinak feltöltése és a többi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése lehetővé válik a MAHASZ-EJI közös rendszerébe. Az online rádió adatszolgáltatási kötelezettségének határideje a lejátszási listáira és bevételeire vonatkozóan minden negyedév lejártát követő 20. nap. A felhasználó jogdíjfizetési értesítőt fog kapni postai úton, melynek befizetése után a MAHASZ-EJI számlát állít ki, és elküldi a felhasználónak.

A MAHASZ-EJI felé fizetendő jogdíj általános mértéke egy online rádió számára a hanganyagok felhasználásával összefüggésben keletkezett bevételei 4%(+áfa)-nak megfelelő összeg. Ezen felül speciális esetben, ha az online rádió közszolgáltatási hozzájárulásban részesül, az után annak 2%(+áfa)-nak megfelelő jogdíj megfizetésére köteles, illetve ha költségvetési, fenntartói, továbbá a műsorszolgáltatáshoz nyújtott egyéb, az online rádió számára ingyenes vagyoni előnyt juttató támogatásban részesül, akkor az abból származó bevételei után annak 1%(+áfa)-nak megfelelő jogdíj megfizetésére köteles.

Az online rádió ezen jogdíjfizetési kötelezettségeinek csökkentésére jogosult lehet, ha az adatszolgáltatás során a meghatározott határidőn belül, formátumban és tartalommal nyilatkozatot tesz arról, hogy az online rádió által közvetített zenei hangfelvételek aránya az online rádió teljes műsoridejének 50 százalékát az adott díjfizetési időszakon belül nem érte el. A lehetséges jogdíjfizetési kötelezettség csökkentésének három lehetséges lépcsője van, az első lépcső érvényes, ha a lejátszott zenei hangfelvételek aránya 30% és 50% közé esik, a második lépcső ha 10% és 29% közé esik, a harmadik pedig ha 10% alatt van az arány. A különböző lépcsők kedvezményei eltérnek attól függően, hogy a három bevételtípus közül melyikre vonatkoztatjuk, de nagyjából igaz, hogy az első lépcső felezi a jogdíjfizetési kötelezettség mértékét, és minden további lépcső tovább felezi azt.

Az online rádió számára fizetendő minimumdíj, a bevételeinek mértékétől függetlenül 15.600 Ft (+áfa) /hó. Tehát általánosságban, egy induló online rádió, amelynek még nincsenek bevételei, vagy az összes bevételeinek a 4%-a nem éri el ezt az összeget, addig minimumdíjat fog fizetni. A minimumdíj, ahogyan a neve is mutatja, nem csökkenthető.

Míg a MAHASZ-EJI feladata a befolyt jogdíjak arányos visszaosztása az előadóművészeknek és a hangfelvétel előállítóinak a lejátszási listák alapján, addig az ARTISJUS az a jogi szervezet, amely a zeneszerzők és zeneszövegírók nevében engedélyt adhat arra, hogy egy műsorfolyamban felhasználják a szerzeményeiket. Az ARTISJUS felé első körben fizetendő díj egy online rádió számára a működtetett csatornák függvényében változik, valamint fontos megjegyezni, hogy ez csak egy „minimumdíj”, aminek mértékétől az egyesület eltérhet. 2021-ben a minimumdíj 1-től 5 csatornáig 8400 Ft (+áfa) /hó, és hogy egyértelmű legyen, megjegyezzük, hogy 1 online rádiócsatorna működtetése esetén is 8400 Ft (+áfa) a havi díj, és akkor is, ha 5 különböző csatornát működtet a felhasználó. 6-tól 12 csatornáig 10.500 Ft (+áfa) /hó, míg 13-tól 25 csatornáig 12.500 Ft (+áfa) /hó a fizetendő díj. Az ARTISJUS-szal való szerződéskötéshez egy adatbejelentő nyomtatványt kell kitöltenünk, és visszaküldenünk a szervezetnek. Az adatlapot az ARTISJUS weboldalának „Webrádió, WebTV” aloldalán, a „Webrádió, webtelevízió” sor alatti „Adatlap” linkre kattintva érhetjük el. Ennek elküldése után az ARTISJUS-tól kapott válasz tartalmazni fogja az online rádió további adatszolgáltatási kötelezettségeinek részleteit, amely adatszolgáltatás után, az új információk alapján az ARTISJUS módosíthatja a fizetendő díjat.

Az online rádió működtetők gyakran elégedetlenkednek amiatt, hogy számukra ilyen sok feltételt kell teljesíteni, míg egy YouTube-on, vagy Facebook-on elérhetővé tett műsornak semmilyen kötelezettsége sincs. Azonban ez a feltételezés tévedés, ugyanis az NMHH, Kommunikációs Igazgatóságának állásfoglalása alapján a platformsemlegesség elve miatt nincs különbségtétel a különböző platformok között.

„Ha a tevékenység – platformtól függetlenül – megfelel a médiaszolgáltatás jogszabályi fogalmának, akkor a tevékenység folytatásához médiaszolgáltatási jogosultságot kell szerezni.” (NMHH, Kommunikációs Igazgatóság)

Egy online rádió, vagy bármilyen más médiaszolgáltatás nem jogkövető működtetése esetén felmerülő jogi következmények az NMHH, Kommunikációs Igazgatóságának állásfoglalása szerint nem megjósolhatóak, ugyanis számtalan egyedi sajátosság és körülmény befolyásolhatja egy esetleges jogi eljárás elindítását, és lefolytatását.

„Minden eset önálló ügy, egyedi sajátosságokkal, körülményekkel, ezért és az alkotmánybíróság vonatkozó határozata értelmében – általánosságban, egy adott ügy összes körülményeinek ismerete és vizsgálata nélkül nem válaszolható meg a kérdés.” (NMHH, Kommunikációs Igazgatóság)

Ilyen befolyásoló tényezők lehetnek egy online rádió esetében, a jogsértés során elért hallgatószám, a jogsértés időtartama, illetve azon dalok, hanganyagok amelyek jogsértő módon, a szükséges engedélyek, szerződések hiányában a jogtulajdonosokat megkárosító módon kerültek lejátszásra.

Míg a médiaszolgáltatási tevékenység – ebbe az online rádió is beletartozik - nem jogszerű folytatása esetén az NMHH lép fel, addig a zenei művek jogtulajdonosait érő joghátrány és jogsérelem esetén az őket képviselő szervezetek lépnek fel. Zenei művekkel kapcsolatban a már eddig is említett MAHASZ-EJI és az ARTISJUS. Ezek mellett pedig a PROART – Szövetség a Szerzői Jogokért egyesület is felléphet, amelyet az ARTISJUS, EJI, FilmJus, Hungart és MAHASZ alapított, mint szerzőket, előadóművészeket, hangfelvétel-előállítókat, filmelőállítókat, vizuális művészeket képviselő, közös jogkezelőket, illetve érdekképviseleti szervezeteket tömörítő egyesület.

Befejezésként összesítjük, hogy mennyi a fizetendője egy induló online rádiónak akkor, ha egyetlen csatornát működtet (akár több különböző minőségben elérhetővé téve ugyanazt az adást), feltételezve, hogy az online rádiónak nincs semmilyen anyagi bevétele a műsorszolgáltatásból fakadóan, és nem kap semmilyen közszolgáltatási hozzájárulást, sem költségvetési vagy egyéb, bármilyen támogatást.

NMHH bejelentési díj:       3000 Ft (egyszeri)

MAHASZ-EJI:                   15.600 Ft (+áfa) / hó

ARTISJUS:                        8.400 Ft (+áfa) / hó

Ebből következik, hogy az egyszeri NMHH bejelentési díjat nem számolva, egy online rádió jogtiszta működtetésének a minimális költsége havonta 24.000 Ft (+áfa) lesz. S ez még csak az online rádió működtetésének jogi tisztaságát fedezi, bár igaz, egy kisebb rádiónak a többi költsége ehhez képest elenyésző lehet, hiszen egy kisebb VPS szerver bérlése csupán néhány ezer forintra rúg havonta. Így összességében látható, hogy egy online rádió működtetésének havi költségminimuma 25 és 30 ezer forint (+áfa) között van.

 

A cikkben található információk a 2021. július 1-jei állapotot tükrözik. Ha téves, vagy elavult információt találsz a cikkünkben, kérjük írj nekünk a “Kapcsolat” oldalon keresztül!

 

Linkek:

NMHH Adatlap internetes lineáris médiaszolgáltatás bejelentésére:

https://nmhh.hu/tart/report/143/Linearis_mediaszolgaltatas_bejelentese

MAHASZ Rádió és TV üzemeltetőknek:

https://www.mahasz.hu/radio_es_tv_uzemeltetoknek

ARTISJUS Webrádió, WebTV üzemeltetőknek:

https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/internet/webradio/


 

 

Előző cikkKövetkező cikk

 

Fejezetek

 1. Online rádió készítés RadioDJ-vel - Bevezető
 2. Telepítési útmutató - RadioDJ, MySQL, BUTT, VirtualCable
 3. RadioDJ kezelőfelületének az áttekintése
 4. RadioDJ Kategóriák
 5. Audiofájlok Importálása RadioDJ-be
 6. RadioDJ Rotációk
 7. Track Menedzser a RadioDJ-ben
 8. Track Szerkesztő a RadioDJ-ben
 9. RadioDJ CUE Szerkesztő
 10. Sweeper-ek a RadioDJ-ben
 11. RadioDJ Események
 12. Lejátszási Lista Építő a RadioDJ-ben
 13. RadioDJ Segédeszközei és Egyéb Funkciók
 14. RadioDJ Beállítások
 15. BUTT beállítási lehetőségek
 16. Saját IceCast2 Rádiós Szerver Telepítése
 17. Jogtiszta online rádió működtetése
 18. Fizetős rádiós szerver szolgáltató előnyei

 

Jogtiszta online rádió működtetése
Forrás: Szünet Rádió

Ha bármilyen kérdésed van, akkor kérlek kommentelj a cikk alá!

MyOnlineRadio.hu - Publikálás ideje:

Komment doboz